افزایش حمله به نیروهای امنیتی یونان و نگرانی هابه گزارش ایرنا ازآتن، طی ماه های گذشته به شدت حملات افراد ناشناس به نیروهای امنیتی مستقر در مرکز شهرهای بزرگ و بخصوص شهر آتن پایتخت یونان که برای حفاظت از مناطق دولتی و حفظ امنیت شهروندان در نقاط مختلف شهر مستقر می شوند، باعث گردیده که نگرانی شهروندان و مسئولان را در پی داشته باشد زیرا این نیروهای امنیتی اگر قادر به تامین امنیت خود نباشند، این سئوال را بر می انگیزد که چگونه می توانند امنیت شهروندان را تامین نمایند.
براساس گزارش پلیس شهر آتن، شب گذشته افراد ناشناس به نیروهای امنیتی در دو نقطه مختلف شهر آتن بطور همزمان با بمب دست ( کوکتل مولوتوف) حمله کردند.
براساس گزارش پلیس شهر آتن، افراد ناشناس در منطقه ‘ اکسرخیون’ با مشاهده تجمع نیروهای امنیتی در نزدیک دانشگاه پلی تکنیک آتن، به آنان با بمب دست ساز حمله کردند و این حملات بیش از 4 ساعت بطور مستمر ادامه داشتند.
گزارش ها حاکی است که بر اثر این حملات تعدادی از مغازه ها و خودرو دراین محل دچار حریق و یک نفر دستگیر شد که بعدا نیز به علت ثابت نشدن جرمی بر علیه وی، آزاد گردید.
براساس گزارش پلیس شهرآتن، بطورهمزمان تعدادی افراد ناشناس به نیروهای امنیتی واقع در محل ‘ خیرالا ئو تریکوپی’با بمب دست ساز حمله کردند که براثر این حملات علاوه بر به آتش کشیده شدن تعدادی خودرو و مغازه یکی از نیروهای امنیتی نیز زخمی گردید.
نیروهای امنیتی یونان این افراد ناشناس را هرج و مرج طلبان قلمداد می کنند که همانند آنارشیست های بقیه کشورهای اروپایی با حاکمیت قانون مخالف هستند.
افراد ناشناس ازسال 1974 یعنی از سال سقوط حکومت دیکتاتورها در یونان و ایجاد دمکراسی در این کشور، حملات را به نیروهای امنیتی آغاز کرده اند که همچنان ادامه دارد و بر اساس شرایط سیاسی حاکم در کشور این حملات از شدت و ضعف برخوردار است ولی در این اواخر افزایش بی سابقه ای به خود گرفته و این دسته از افراد با هر فرصتی و با مشاهده تجمع نیروهای امنیتی به آنان حمله می کنند
اروپام**462**1590
انتشار دهنده: محمد حسن دوستارگانانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید