انتقاد اتحادیه اروپا از سیاست اقتصادی ترامپبه گزارش روز یکشنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: نشریه آلمانی اشپیگل به نقل از مقاله ای که از سوی کمیته ای از مقامات ارشد وزارت های اقتصاد و امور دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نوشته شده است، نوشت: «آثار چنین سیاستی می تواند از آنچه تاکنون تصور می کردیم مخرب تر باشد.»
به نقل از این خبرگزاری، در بخشی از این مقاله آمده بود که کشورهای اروپایی نگران برنامه های مخارج سرمایه ای آمریکا هستند زیرا با توجه به اینکه « بدهی دولت در مسیری ناپایداری قرار دارد،» این سیاست می تواند «ریسک های کوتاه مدتی برای اقتصاد جهانی» دربرداشته باشد.
افزون بر این در این مقاله آمده بود که اخیرا صاحبان سرمایه از سرمایه گذاری در ایالات متحده سرباز زده اند؛ «کاهش میزان سرمایه گذاری بین المللی به آسیب پذیری احتمالی منجر می شود.»
رویترز همچنین به بخشی از این مقاله که به سیاست مالیاتی آمریکا مربوط بود اشاره کرد و نوشت: آمریکا در نظر دارد تا قانون مالیات این کشور را به طریقی اصلاح کند که فشار را از روی اقشار پردرآمد بردارد. «این امرنه تنها به التیام چالش های پیش روی اقتصاد آمریکا نمی انجامد بلکه به وخامت اوضاع منجر خواهد شد.»
ترامپ بر اساس ایده هایی که از زمان مبارزات انتخاباتی سال 2016 ارائه می داد، اصول گسترده اصلاح مالیاتی خود را بر ساده سازی کد مالیاتی آمریکا و معافیت مالیاتی برای قشر متوسط آمریکا استوار کرده است.
رویترز در پایان نوشت: کمیسیون اروپایی تماس رویترز برای اظهارنظر را بی پاسخ گذاشته و سخنگوی ریاست جمهوری استونی گفت که از مقاله ای که در آن به ترامپ اشاره ای شده باشد، بی خبر است.
**اروپام**9418**1908
مترجم: آیدا شجاع** ناشر : افشار دارابیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید