بیش از 9 میلیون ایتالیایی در خطر فقر قرار دارندبه گزارش ایرنا، این اتحادیه روز شنبه با اشاره به افزایش بیکاری و مشاغل بی ثبات و موقت در ایتالیا افزود: بیش از 9 میلیون و 300 هزار ایتالیایی در خطر فقر قرار دارند و نارضایتی اجتماعی همچنان رو به گسترش بوده و کاهش نیافته است. در سال 2016 میلادی 105 هزار نفر دیگر به شمار افراد فقیر در این کشور افزوده شده است.
این اتحادیه همچنین اعلام کرد: علاوه بر 3 میلیون بیکار در ایتالیا باید آندسته از افرادی را که مشاغل موقت و بی ثبات و یا نیمه وقت دارند را نیز به جمع نارضایتی اجتماعی اضافه کرد. شمار شاغلین با مشاغل موقت و بدون یک چشم انداز در اینده، که ثبات شغلی نداشته و درآمد پایینی دارند به بیش از 6 میلیون نفر می رسد و مجموعا 9 میلیون و 347 هزار نفر در ایتالیا در خطر فقر هستند.
‘جووانا فرارا’ رئیس این اتحادیه گفت: شرکت های ایتالیایی نیاز به منابع و کمک برای رشد و توسعه و ایجاد اشتغال دارند . نیاز به کار بیشتر برای ایتالیایی ها و همچنین اصلاحات ساختاری در این بخش است.
بیکاری و مشاغل بی ثبات و نداشتن چشم اندازی از اینده باعث مهاجرت بسیاری از ایتالیایی ها به خارج از کشور شده است، از سوی دیگر نیز فشار سنگین مالیاتی بر مردم بر مشکلات انها افزوده و باعث ایجاد نارضایتی های گسترده می شود.
دفتر مطالعات Cgia اعلام کرد که ایتالیایی ها متحمل 100 نوع مالیات مختلف در سال می شوند و امسال هر ایتالیایی بطور متوسط 8 هزار یورو مالیات های مختلف را به صندوق های دولت واریز می کند ، رقمی که با در نظر گرفتن بیمه و مالیات تامین اجتماعی به 12 هزار یورو می رسد.
اروپام**461 ** 1908
ناشر : افشار دارابیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید