تخلیه ایستگاه متروی لندن در پی دود غلیظبه گزارش ایرنا، یک سخنگوی اداره آتش‌نشانی به خبرنگاران گفت که در پی بروز این حادثه، دو خودروی آتش‌نشانی و 10 آتش‌نشان در محل حادثه حضور دارند.
شاهدان عینی می‌گویند که این حادثه ساعت 9 صبح به‌وقت محلی رخ‌داده و مسافران سراسیمه از ایستگاه خارج می‌شدند.
تصاویر منتشرشده در فضای مجازی نشان می‌دهد دود غلیظی ایستگاه متروی هولبورن را فراگرفته و نیروهای امدادگر در بیرون ایستگاه حاضر هستند.
یک سخنگوی سازمان حمل ‌و نقل لندن تائید کرد که این حادثه براثر برخورد دو قطار مسافربری با یکدیگر رخ ‌داده است.
وی اضافه کرد تا انجام کامل تحقیقات، برخی از قطارهای مسافربری در مسیر این ایستگاه غیرفعال خواهد بود.
این حادثه چهار روز پس ‌از آن صورت می‌گیرد که براثر آتش‌سوزی در قطار مسافربری واقع در ایستگاه آکسفورد، دو نفر مجروح شدند.
آن حادثه نیز براثر اختلال در سیستم برقی قطار رخ داد و دود غلیظ ایستگاه آکسفورد را فراگرفته بود. به دنبال بروز این حادثه مسافران از ایستگاه خارج و برای مدتی بسته شد.
اروپام ** هـ ن **انتشار: زهرا هژبریانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید