رئیس کمیسیون حقوق بشرقطر:هدف عربستان ازبستن مرز با قطر گرسنه نگهداشتن مردم بودبه گزارش روز یکشنبه ایرنا، روزنامه ‘کوریره دلاسرا’ با عنوان ‘قطر تحت محاصره قرار گرفته و حقوق شهروندان نقض می شود’ درمصاحبه اختصاصی با ‘علی بن صمیخ المری’ رئیس کمیسیون حقوق بشر قطر نوشت: قطری ها تحریمی که از روز 5 ژوئن (15خرداد)ازسوی کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر به اتهام حمایت از تروریسم به آنها تحمیل شده را «محاصره» می نامند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر قطردرپاسخ به این سوال که ‘ شما از چه «محاصره ای» صحبت می کنید؟’ گفت: هدف از بستن مرز عربستان سعودی که قطر 90 درصد نیازهای خود را از طریق آن وارد می کرد، گرسنه نگهداشتن مردم ما بود و اگر دولت ما طرح های جایگزین وسیستم سوخت گیری هوایی نداشت، این محاصره قطعاً آثار خود را بر جای گذارده بود. این تحریم به نوعی مجازات گروهی برای شهروندان ما که تا روز 5 ژوئن درکشورهای تحریم کننده زندگی می کردند، تبدیل شده است.
وی افزود: عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از شهروندان ما خواسته اند ظرف 14 روز این سه کشور را ترک کنند و از شهروندان خود که در قطر اقامت دارند نیز خواسته اند به کشورهای خود بازگردند. ولی ما این کار را انجام نداده ایم.
وی گفت: البته هر کشوری حق دارد روابط دیپلماتیک خود را با کشوری دیگر قطع کند. ولی در این مورد، موضوع بسیار فراتر رفته است. در واقع می توانم بگویم ما تاکنون 4 هزار شکایت از سوی خانواده ها، بیماران، کارگران، دانشجویان و حتی اساتید دانشگاهی در مورد نقض حقوق شان دریافت کرده ایم.
وی درپاسخ به این سوال که ‘ قطر خود به نقض حقوق کارگرانی که در بخش احداث طرح های زیربنایی مربوط به جام جهانی فوتبال 2022 کار می کنند، متهم است. اصلاحات شما در چه مرحله ای است؟’ گفت: سیستم اسپانسرها که تغییر شغل کارگران و یا خروجشان از کشور ما را محدود می ساخت، لغو گردیده و دولت نوعی سیستم حمایتی ازدستمزدها، درموارد تأخیردر پرداخت آنها، را وضع و به مرحله اجرا گذارده است. اطمینان داریم اصلاحات ما در این ارتباط مورد تأیید سازمان بین المللی کار قرار خواهد گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که ‘خواسته شما از دولت ایتالیا چیست؟’ افزود: ما بحث بی طرفی ایتالیا در این قضیه را درک کرده و قطعاً از دولت این کشور نمی خواهیم در جبهه ما قرار گیرد. خواسته ما این است تا ایتالیا در مجامع بین المللی خواستار احترام به حقوق بشر شهروندان ما شود.
اروپام**461**1590
انتشاردهنده: محمد حسن دوستارگانانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید