سرخط روزنامه های روسیه – سه شنبه 24 مرداد*** کامرسانت
– آمریکا از چین و روسیه می خواهد رویکرد خود را در برابر کره شمالی سخت تر کنند
– واشنگتن ادامه همکاری های تجاری با چین را مشروط به کمک در حل مساله شبه جزیره کره کرد

***ماسکوفسکی کامسامولتس
– چین اعلام کرد به تحریم های تجاری آمریکا پاسخ می دهد
– ارتش کره شمالی دستور آماده باش گرفت

*** راسیسکایا
– رهبر کره شمالی به نظامیان دستور داد برای حمله موشکی به جزیره گوام متعلق به آمریکا در اقیانوس آرام آماده شوند
– اوکراین به کره شمالی موتور موشکی داده است
– روبل روسیه و سرمایه گذاران در انتظار خبرهای بد

*** نزاویسیمایا گازتا
– رویارویی کره شمالی و آمریکا دردسری برای روسیه
– روسیه یا اوکراین/ اقتصاد کدام کشور زودتر سقوط می کند

*** ایزوستیا
– کره شمالی برای گفت وگو با ژاپن اعلام آمادگی کرد
اروپام 391 انتشار دهنده: هادی مولوی نیاانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید