پرداخت ۱۳۱ هزار میلیارد ریالی بدهی دولت به نظام بانکی در سال گذشته

معاون سازمان برنامه و بودجه می‌گوید در سال ۱۳۹۵ همکاری مناسبی بین دولت و نظام بانکی صورت گرفته به طوری که دولت ۱۳۱ هزار میلیارد ریال بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کرده است.

به گزارش ایسنا حمید پورمحمدری در مراسم روز خبرنگار که توسط پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، گفت : در سال ۱۳۹۵ بهترین همکاری دولت و نظام بانکی صورت گرفت. در این سال برای اولین بار ۱۳۱ هزار میلیارد ریال بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار سرمایه تعدادی از بانک ها بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرد به طوری که سرمایه بانک ها از ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در اوایل سال ۱۳۹۶ رسید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید