100 روز ریاست جمهوری مکرون؛ سرشار از تلاطمبه گزارش روز دوشنبه ایرنا، تارنمای روزنامه برلینر سایتونگ افزود: به عنوان یک لطیفه از مکرون به عنوان پادشاه خورشید نام برده می شود که درخشش خود را از دست داده است. در حالی که رهبر جوان فرانسه در خارج از کشورجذاب به نظر می رسد، اما در وطن خود کمتر می درخشد.
این رئیس جمهوری 39 ساله از زمان پیروزی در انتخابات ماه مه، مجبور به تحمل چندین بحران در ریاضت و اقدامات اصلاحی شد که سبب ایجاد انتقادهای زیادی از وی شد که محبوبیت وی را کاهش داد.
در واقع تصویر امیدوار کننده و پویا از وی خدشه دار شده است. جوان ترین رئیس جمهوری تاریخ فرانسه اجرای چند وعده انتخاباتی خود را از زمان به قدرت رسیدن در ماه مه تکمیل و یا آغاز کرده است. وی با عجله قانونی را برای اخلاق سیاست رسوازده فرانسه به تصویب رسانید که استخدام بستگان نمایندگان را ممنوع کرده است. وعده دیگر، ایجاد اصلاحات عمده در بازار کار است که باید از پاییز به اجرا درآید.
تارنمای این روزنامه آلمانی افزود: اما محبوبیت مکرون نزد مردم فرانسه کم است . تنها 36 درصد از مردم این کشور از کار این رئیس جمهور سوسیال لیبرال رضایت دارند. تاکنون تنها ژاک شیراک رئیس جمهوری پیشین فرانسه در سال 1995 چنین سقوط سریعی را در محبوبیت خود تجربه کرده است.
فرانک باسنر، مدیر موسسه آلمان و فرانسه در لودویک بورگ در باره مکرون می گوید: کسی که بیش از حد بالا پرواز کند، ممکن است سقوط هم بکند.
این تارنما در ادامه نوشت: مهم ترین تصمیم مکرون این بود که برای اولین بار در یک دهه بار دیگر می خواهد حد کسری اتحادیه اروپا را کم کند، حتی اگر چهار میلیارد و 500 میلیون یورو صرفه جویی مورد نیاز باشد. احتمال این حقیقت که او شمار زیادی از مردم را در مقابل خود قرار می دهد، بسیار زیاد است.
رئیس جمهوری فرانسه در عین حال، احتمال دارد قانون کاهش استخدام را اجرا کند. ژان لوک ملانشون رئیس اتحادیه صنفی فرانسه، این اصلاحات را که از نئولیبرال ها الهام گرفته و به تخریب حقوق کارگران می پردازد، محکوم کرد.
اروپام **9419 **1486**مترجم : شیرین کسرائی**انتشار: محسن شریفی**انتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید